Τσακίρης Γεώργιος – Χειρουργός Οδοντίατρος

Phone 2310 867 810
Phone 6934 166 431

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Παραπέμποντες και Φόρμα παραπομπών

Η ύπαρξη παραπεμπτικού σημειώματος με κάθε ασθενή θεωρείται απαραίτητη, ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις θεραπείες. Η αφαίρεση υπάρχουσας προσθετικής αποκατάστασης (και πιθανή τοποθέτηση προσωρινής προσθετικής αποκατάστασης) γίνεται από το/την συνάδελφο παραπέμποντα/ουσα οδοντίατρο ενώ την αφαίρεση αξόνων την αναλαμβάνουμε εμείς.

Επίσης, πάντα σε συνεννόηση με τον/την παραπέμποντα/ουσα οδοντίατρο, μπορούμε να αναλάβουμε (υπό προϋποθέσεις) υπηρεσίες όπως ανασύσταση μύλης του προς θεραπεία δοντιού προς αποφυγή μικροδιείσδυσης κατά την ενδοδοντική θεραπεία, δημιουργία φρεατίου για υποδοχή ενδορριζικού άξονα κατά τη τελική έμφραξη του ριζικού σωλήνα, τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα, τελική έμφραξη μύλης με σύνθετη ρητίνη μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας. Όλες οι προαναφερθείσες υπηρεσίες γίνονται μετά από ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚH επικοινωνία μας με τον/την παραπέμποντα/ουσα οδοντίατρο και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA και ΜOΝΟ, κατ επιθυμίαν αυτού/ής.

Με το πέρας κάθε θεραπείας αποστέλλεται είτε εκτυπωμένο είτε με email, πλήρες ακτινογραφικό υλικό και ιστορικό με τις λεπτομέρειες της θεραπείας που είναι απαραίτητες για την προσθετική αποκατάσταση, όπως μήκος εργασίας, MAF και προσωρινό υλικό έμφραξης. Αναλύονται επίσης, τυχόν συμβάματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη θεραπεία.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε υψηλή ποιότητα φροντίδας ασθενών προς όφελος τόσο δικό σας όσο και της πελατεία σας. Στο ιατρείο μας οι παρεχόμενες θεραπείες γίνονται όσο το δυνατόν πιο άνετα για τους ασθενείς σας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, οι ασθενείς σας θα επιστρέψουν στο χώρο σας, με συγκεκριμένες συστάσεις για την ολοκλήρωση της τελικής τους αποκατάστασης. Το ιατρείο μας θα επικοινωνήσει με τον ασθενή σας περιοδικά μετά τη θεραπεία για τη διεξαγωγή επανελέγχων.

Η σαφής και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στη θεραπεία, είναι απαραίτητη στη διαδικασία παραπομπής. Είναι ευθύνη του/της παραπέμποντα/ουσας γενικού οδοντιάτρου να διαχειριστεί το συνολικό σχέδιο θεραπείας του ασθενούς του/της. Όταν χρειάζεται, οποιαδήποτε επέμβαση από μέρους του εξειδικευμένου ενδοδοντιστή, αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την αντίστοιχη που παρέχεται από τον/την παραπέμποντα/ουσα, με σαφή κατανομή των ρόλων του καθενός στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας. Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν σαφείς,εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις οδοντιατρικές τους ανησυχίες και τη παρεχόμενη θεραπεία από όλους τους επεμβαίνοντες οδοντιάτρους, ώστε να αποφεύγεται λάθη και σύγχυση.

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι απαραίτητες για να παρέχετε στον ασθενή σας την απόλυτη επαγγελματική φροντίδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ για τα ακόλουθα

 • Μια εξέταση είναι πάντα απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε θεραπεία.
 • Ψηφιακές ακτινογραφίες και τρισδιάστατη απεικόνιση μπορεί να απαιτούνται για την εξέταση.
 • Τις γενικές πολιτικές του ιατρείου μας, στοιχεία επικοινωνίας, προγραμματισμός των ραντεβού, οδηγίες για ακύρωση των ραντεβού και ώρες λειτουργίας.
 • Εάν ο ασθενής σας ρωτήσει για το κόστος της ενδοδοντικής θεραπείας ή εσείς
  αισθανθείτε ότι είναι σκόπιμο να συζητήσετε κόστη, μπορείτε να ενημερώσετε τον ασθενή σας ότι, αν και μπορεί να υπάρχει μια χρέωση εξέτασης, αυτή θα μπορούσε να είναι μέρος του συνολικού κόστους θεραπείας. Μετά την εξέταση, ο ασθενής σας ενημερώνεται για τη συνιστώμενη θεραπεία και το κόστος αυτής και αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη αυτής.
 • Μια λίστα με τα φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς αυτήν τη στιγμή.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ για τα ακόλουθα
 • Εάν η περίπτωση του ασθενούς σας είναι επείγουσα.
 • Την ανάγκη του ασθενούς σας για ειδικές οικονομικές ρυθμίσεις.
 • Οποιαδήποτε κριτική ή πληροφόρηση σχετικά με τη συνολική επίσκεψη του ασθενούς στο γραφείο μας είναι ευπρόσδεκτες.

Διασφαλίζουμε στον ασθενή σας να δίδονται επαρκείς πληροφορίες για τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου σχεδίου θεραπείας μετά την αρχική εξέταση.

Αυτό θα περιλαμβάνει:

 • Διάγνωση, συνιστώμενη θεραπεία και πρόγνωση.
 • Κόστος συνιστώμενης θεραπείας.
 • Επιπτώσεις της συνιστώμενης θεραπεία – π.χ. ανάγκη για περαιτέρω θεραπεία σε δεύτερο χρόνο, επανέλεγχοι και συντήρηση.
 • Η υψηλότερη ποιότητα οδοντιατρικής φροντίδας και άνεση κατά την επίσκεψή τους στο ιατρείο μας.
Προσφέρουμε τα ακόλουθα
 • Βολική τοποθεσία στο κέντρο της πόλης και εύκολη πρόσβαση με το μετρό (στάση Ευκλείδη), το λεωφορείο (γραμμές 10 και 11, στάση Αγ. Τριάδα-Θεαγένειο), (γραμμή 7, στάση Φάληρο), (γραμμές 31 και 58, στάση Θεαγένειο),(γραμμές 33 και 39, στάση Φάληρο-γραμμή επιστροφής) και δημόσιους χώρους στάθμευσης.
 • Ψηφιακή απεικόνιση.
 • Διαδικτυακές παραπομπές.
 • Ιστότοπο (www.endospecialist.gr) που παρέχει στους ασθενείς την ευκαιρία να ρωτήσουν πληροφορίες σχετικά με τις ενδοδοντικές διαδικασίες (πλην κόστους θεραπείας) και να λαμβάνουν κατατοπιστικές απαντήσεις ταχέως.
 • Ιστότοπο που προσφέρει επεξηγήσεις σχετικά με διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο ιατρείο μας.
 • Ιστότοπο που προσφέρει στοιχειώδεις πληροφορίες, προετοιμασία για τη θεραπεία και μετεγχειρητικές πληροφορίες.

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι για εσάς και τους ασθενείς σας ή οποιονδήποτε χρειάζεται τις υπηρεσίες μας. Ενθαρρύνουμε όλους/ες τους/τις παραπέμποντες/ουσες οδοντιάτρους να επικοινωνήσουν μαζί μας, προκειμένου να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στο ιατρείο μας και να μας δούνε εν δράσει.